Love & Loyalty (Believe) Lyrics (Black Panther: Wakanda Forever)


Love & Loyalty (Believe)

DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna & Busiswa

Black Panther: Wakanda Forever

DBN GOGO, SINO MSOLO, KAMO MPHELA, YOUNG STUNNA & BUSISWA LOVE & LOYALTY (BELIEVE) DETAILS

DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna & Busiswa Love & Loyalty (Believe) Lyrics. Love & Loyalty (Believe) Song Sung By South African Artists DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna & Busiswa On Black Panther: Wakanda Forever. Love & Loyalty (Believe) Is South African Pop & Rap Movie Song Labelled By Hollywood Records, Westbury Road, Roc Nation & Universal Music Group. Love & Loyalty (Believe) English Lyrics Released On November 04, 2022.

DBN GOGO, SINO MSOLO, KAMO MPHELA, YOUNG STUNNA & BUSISWA LOVE & LOYALTY (BELIEVE) MUSIC VIDEOVARIOUS ARTISTS LOVE & LOYALTY (BELIEVE) INFO

Song : Love & Loyalty (Believe)
Artist : DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna & Busiswa
Movie : Black Panther : Wakanda Forever
Genre : Pop
Label : Hollywood Records, Westbury Road, Roc Nation & Universal Music Group
Language : Zulu (South African)
Release Date : 2022.11.04

VARIOUS ARTISTS LOVE & LOYALTY (BELIEVE) LOVE & LOYALTY (BELIEVE) LYRICS

Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh (Obani laba?)
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh (Obani laba?)
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?

I believe, I believe, I believe, I believe, I believe
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
Nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa
Kuthando nokuthembeka, yeh, yeh, yeh, yeh (Thembeka)
I believe, I believe, I believe, I believe, I believe
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
Nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa
Kuthando nokuthembeka, yeh, yeh, yeh, yeh (Thembeka)
Ndiyabuza

Okay, hayi ngathi basing' emuva, hey
Nd' cela nibazis' asisabanga, hey
Sibambene siyimbumba, hey
Angeke basibone sihlukana, hey
Sithole phezulu asisukanga, hey
Bathi bayas'phica bakhathala, hey
Mabathi phuthumile basala, hey
Zonk' izono zabo z'bashave
Ngeke min' ung'bone ng'jikel' ezam
Ezam indaba makuhlale ku'ezam
Nyani mina ngikhusel' umndeni wami
Nami k'mele ng'thuthukis' ezam
Ngeke min' ung'bone ng'jikel' ezam
Ezam indaba makuhlale ku'ezam
Nyani mina ngikhusel' umndeni wami
Nami k'mele ng'thuthukis' ezam, nyani

I believe, I believe, I believe, I believe, I believe
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
Nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa
Kuthando nokuthembeka, yeh, yeh, yeh, yeh (Thembeka)
I believe, I believe, I believe, I believe, I believe
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
Nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa
Kuthando nokuthembeka, yeh, yeh, yeh, yeh (Thembeka)
Ndiyabuza, ubani okabani?

Ayi uqulu wenza kakhulu
Ubulal' umhlaba nges'bhamu sembumbulu
NoMphela wenza kuphela
A nkare o ka mo dira
UStunna wenz' amawaza [?]
USino benz' umhlolo
Ngath' ungamsola
Ngath' ubezalwe nenkomo
Siphen' indab' yaphesheya
Ngapha s'yayishera [?]
Siphen' indab' yaphesheya
Ngapha sayenza lento saba-lit
Siphen' indab' yaphesheya
Ngapha sayidinga, ngapha saba hit-a

Sihleli nabo ha yeh
Obani laba? (Naba labantu hey)
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba? (Nabo labantu)
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?

Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu
Obani laba?
Nabo labantu (Sihleli nabo ha yeh)
Obani laba? (Obani laba?)
Nabo ah yeah (Sihleli nabo ha yeh)
Obani laba? (Obani laba?)
Nabo ah yeah (Sihleli nabo ha yeh)
Obani laba? (Obani laba?)
Nabo ah yeah (Sihleli nabo ha yeh)
Obani laba? (Obani laba?)

Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh
Ubani wena?

VARIOUS ARTISTS LOVE & LOYALTY (BELIEVE) ENGLISH LYRICS

We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh (Who are these?)
Who are these?
We are sitting with them ha yeh (Who are these?)
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?

I believe, I believe, I believe, I believe, I believe
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
I believed, I believed, I believed, I believed
To love and faithfulness, yeh, yeh, yeh, yeh (Be faithful)
I believe, I believe, I believe, I believe, I believe
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
I believed, I believed, I believed, I believed
To love and faithfulness, yeh, yeh, yeh, yeh (Be faithful)
I am asking

Okay, it's not like they're going back, hey
I'm sorry, you know, we're not friends anymore, hey
We are united as a team, hey
They can't see us apart, hey
We got up and didn't leave, hey
They say they're tired and tired, hey
Let them say that they are in a hurry and they are left, hey
All their sins will be washed away
I can't see you around me
My story should always be mine
Indeed, I have protected my family
I also have to improve my own
I can't see you around me
My story should always be mine
Indeed, I have protected my family
I have to improve my own, really

I believe, I believe, I believe, I believe, I believe
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
I believed, I believed, I believed, I believed
To love and faithfulness, yeh, yeh, yeh, yeh (Be faithful)
I believe, I believe, I believe, I believe, I believe
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
I believed, I believed, I believed, I believed
To love and faithfulness, yeh, yeh, yeh, yeh (Be faithful)
I ask, who belongs to whom?

No, you are doing a lot
You're killing the world with a fake gun
Nemphela only does
A nkare o ka modira
Stunna made a splash [?]
Sino made a test
I said you can blame him
I said he was born with a cow
Siphen' indab' abroad
Where did it go [?]
Siphen' indab' abroad
So we did this for lit
Siphen' indab' abroad
When we needed it, here we were a hit

We are sitting with them ha yeh
Who are these? (here people hey)
We are sitting with them ha yeh
Who are these? (And people)
We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?

And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
And people
Who are these?
With the people (We hang out with them ha yeh)
Who are these? (Who are these?)
Nabo ah yeah (We hang out with them ha yeh)
Who are these? (Who are these?)
Nabo ah yeah (We hang out with them ha yeh)
Who are these? (Who are these?)
Nabo ah yeah (We hang out with them ha yeh)
Who are these? (Who are these?)

We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are these?
We are sitting with them ha yeh
Who are you?

VARIOUS ARTISTS LOVE & LOYALTY (BELIEVE) MUSIC INFO

  • Produced By : DBN Gogo & Eltonk SA
  • Written By : Elton Ndangi Kimobana, Sino Msolo, DBN Gogo, Kamo Mphela, Busiswa & Young Stunna (ZA)


"Black Panther : Wakanda Forever"

Tracklist


JelePost a Comment

Previous Post Next Post